Bosooievaarsbek

Geranium sylvaticum

Bloemen 5-tallig, groot, 1,5 – 2,5 cm. breed. Bloemkroon violet, vrij-kroonbladig. Kelkblaadjes groen, met brede doorschijnende bladrand, klierachtig, met 2 – 3 mm. lange spitse bladpunt. Tien meeldraden. Eén stijl met vijfdelige stamper. De langsnavelige vrucht opent bij rijpheid met vijf kleppen, die van onderaf opkrullen als de zaden rijp zijn. Stengel gegroefd. Grondbladeren langgesteeld, harig, dubbel-veerdelig, de lobben diep ingesneden tot getande segmenten. Hoogte: 20 – 50 cm. Habitat: Grazige hellingen, beschutte plaatsen, ravijnen, berkenkreupelhout en sneeuwnissen in de lagere bergen. Algemeen. Lijkt op: Geen. IJslands: Blágresi. (Ooievaarsbekfamilie). De Bosooievaarsbek behoort tot de ondergroei van berkenbossen en moet een veel groter verspreidingsgebied gehad hebben toen de berken en wilgen nog over het gehele land opgaand hout vormden. In ontboste gebieden heeft deze plant kans gezien in laagtes, die in de winter met sneeuw bedekt zijn, te overleven.