Breedbladige bastaardwederik

Epilobium latifolium

Brede bloemen, 4-tallig, 3 – 4 cm. breed. Kroonblaadjes rood, omgekeerd-eirond. Kelkblaadjes donkerrood, lancetvormig, spits, dun- en kortharig. Acht meeldraden. Eén 3 – 6 cm. lange, zachtharige, rode stamper van vier vruchtbladen. De lange stamper lijkt op een dik steeltje aan de onderzijde van de onderstandige bloem. Bladeren tegenoverstaand, lancetvormig, 20 – 40 mm. lang en 4 – 10 mm. breed, kortharig, gaafrandig of een weinig zwak getand. Hoogte: 15 – 25 cm. Habitat: Vlakke kiezelzandige rivieroevers, vaak van grote uitgestrektheid. Soms op klifranden van berghellingen of rivierengtes. Tamelijk algemeen. Lijkt op: Wilgenroosje: de Breedbladige bastaardwederik kan gemakkelijk worden onderscheiden aan z’n veel grotere en minder talrijke bloemen. Bloeitijd: Juli. IJslands: Eyrarrós. (Teunisbloemfamilie).