Melkkruid

Glaux maritima

Kleine plant met kruipende stengels en spreidende takjes. Eén bloem per bladoksel, 5-tallig. Eenvoudig bloembekleedsel, wit tot roodgevlekt; bloembekleedselbladeren bij de voet vergroeid, diep ingesneden, met ronde lobben. Vijf meeldraden met roodroze helm knopjes. Flesvormige 1-stijlige stamper. Stengel dicht bezet met bladeren, glad. Bladeren tegenoverstaand, omgekeerd-eirond tot ovaal, donkergroen, 6 – 12 mm. lang en 2 – 4 mm. breed, glad. Hoogte: 3 – 8 cm. Habitat: Schorren en overstroomde zandplaten. Zeer zeldzaam. Lijkt op: Geen. Bloeitijd: Juli – augustus. IJslands: Sandlæðingur (.....familie).