Waterdrieblad

Menyanthes trifoliata

Bloemen gesteeld in een korte eindstandige tros, 2 - 3 cm. breed, vijftallig. Bloemknoppen vóór ontluiken rood. Bloemkroon wit, tot op de helft of meer ingesneden tot vijf lobben; de kroonbladlobben gevlekt met een roodachtige tint, aan de binnenzijde bezet met witte aanhangsels. Bloemkelk tamelijk diep gekliefd, segmenten stomp, roodgroen. Vijf meeldraden, donkere helmknopjes. Eén 1-stijlige stamper met driedelig stempel. Bladeren driebladig aan een 10 - 30 cm. lange steel, de blaadjes 4 - 10 cm. lang en 2 - 6 cm. breed, glad, omgekeerd-eirond of breed-ovaal, gaafrandig. Wortelstok lang en geleed, ongeveer 7 - 10 mm. dik. Hoogte: 20 - 30 cm. of meer (als waterplant). Habitat: Draslanden, greppelbeekjes en poelranden. Tamelijk algemeen. Lijkt op: Geen. Bloeitijd: Juni. IJslands: Horblaðka. (Watergentiaanfamilie). - Het Waterdrieblad heeft een zeer sterke wortelstok, die op IJsland in vroeger tijden werd gebruikt om pakzadels van te maken. Ze bloeit en is nogal fors als ze in water groeit, maar heeft relatief kleine bladeren en zelden bloemen als het grondwaterniveau zich onder het maaiveld bevindt.