Noords walstro

Galium boreale

Vele kleine 4-tallige witte bloemen in vertakte bloemstelsels in de bovenste bladoksels. Bloemkroon vergroeid-kroonbladig, 2,5 – 3,5 mm. breed, bijna tot op de bladvoet gespleten in vier verspreide lobben. Kelkbaadjes gereduceerd tot een smalle rand aan de voet van de kroonblaadjes, met haakvormige haren. Vier meeldraden, één 2-stijlige stamper. Stengels vierkantig met opliggende hoeken. Vier niet even grote bladeren in kransen aan de stengel, twee tegenoverstaande bladeren langer dan de andere twee, lancetvormig, breder bij de bladvoet, stompgepunt, 8 – 18 cm. lang, 3-nervig, de middelnerf opvallender dan de andere. Hoogte: 8 – 25 cm. Habitat: Grazige heidevelden en hellingen. Algemeen in het zuiden en westen, zelden elders. Lijkt op: Slank walstro en Ruw walstro: het Noords walstro is gemakkelijk te herkennen aan de vier stompgepunte bladeren in kransen; Klein walstro en Moeraswalstro: het Noords walstro onderscheidt zich door de 3-nervige bladeren. Bloeitijd: Juli. IJslands: Krossmađra. (Walstrofamilie).