Ruw walstro

Galium uliginosum

Verscheidene bloemen in vertakte bloemstelsels in de bovenste bladoksels. Bloemkroon vergroeid-kroonbladig, 3 – 4 mm. breed, diep gespleten in vier verspreide lobben. Bloemkelk glad. Vier meeldraden, één stamper met gespleten stijl. Doorgaans vier tot zes bladeren per krans, omgekeerd-lancetvormig, ruw gerand, 6 – 14 mm. lang, het breedste deel bij de toegespitste punt. Stengel scherp-hoekig en tamelijk ruw vanwege scherpe, neerwaarts gerichte haakjes. Hoogte: 12 – 30 cm. Habitat: Grazige rivieroevers, grazig vochtig (moer)heidelandschap, en hellingen. Tamelijk zeldzaam. Lijkt op: Slank walstro: het Ruw walstro onderscheidt zich voornamelijk met de extreem ruwe stengel en met zelden meer dan zes bladeren per krans (bij Slank walstro vaak zeven of acht); Ruw walstro is ook groter en fragieler en vindt vaak steun bij hoog gras. Bloeitijd: Laugamaðra. (Walstrofamilie).