Klein walstro

Galium trifidum

Zeer kleine plant. Weinig bloemen, 1,5 – 2 mm. breed. Bloemkroon vergroeid-kroonbladig, 3-lobbig. Bloemkelk glad. Drie meeldraden, één stamper met een gespleten stijl. Vier bladeren in een krans, lancetvormig, ovaal of omgekeerd-eirond, het breedste deel nabij de stompe punt. Stengel hoekig. Hoogte: 3 – 10 cm. Habitat: In draslanden tussen mossen en cypergrassen. Lijkt op: Gemakkelijk aan de 3-tallige bloemen te onderscheiden van andere walstrosoorten. Bloeitijd: Juli. IJslands: Şrenningarmağra. (Walstrofamilie). A: Moeraswalstro, Galium palustre, is een zeer zeldzame soort met 4-bladige kransen en 4-tallige bloemen. Verschilt van Noords walstro middels de bladeren, die één centrale nerf hebben. Wordt op slechts enkele plaatsen in het zuidwesten aangetroffen. IJslands: Mıramağra.