Geel walstro

Galium verum

Bloemen in overdaad in vertakte groepjes in de bovenste bladoksels, 3 – 4 mm. breed. Vier kroonblaadjes, geel, spits, aan de voet vergroeid. Vier meeldraden, één stamper met gespleten stijl. Stengels kantig, spaarzaam behaard. 6 – 10 bladeren in kransen, lijnvormig, spits, 8 – 20 mm. lang, glimmend aan de bovenzijde, licht groen en donsharig van onderen, omgerolde bladrand. Hoogte: 12 – 30 cm. Habitat: Droge grazige vlakten, heidevelden, en bosgebied. Algemeen. Lijkt op: In bloei geen. Vóór de bloei kan het Geel walstro aan de bladeren worden onderscheiden van Noords walstro en Slank walstro. Bloeitijd: Juni – juli. IJslands: Gulmaðra (Walstrofamilie).