Havikskruid ssp.

Hieracium ssp.

Bloemen dicht opeen in 2 – 3 cm. brede korfjes, ieder bloempje met een heldergele lintvormige bloemkroon. Vijf meeldraden, vergroeid tot een kelkbuis rond de stijl, die eindigt in een tweedelige stempel. Omwindselblaadjes groenig zwart, harig, teruggeslagen. Stengel vaak vertakt, fijn behaard, 1,5 2 mm. breed, met één of meer bladeren; verder grondbladeren, gesteeld, omgekeerd-eirond, ovaal of lancetvormig, van onderen ruw getand of gelobd, abrupte overgang tussen bladschijf en steel. Hoogte: 25 – 40 cm. Habitat: Begroeide hellingen, holtes, heideveld, en kreupelhout. Algemeen. Lijkt op: Vertakte leeuwentand en Paardenbloem ssp.: Het Havikskruid onderscheidt zich doorgaans door één of meer stengelbladeren. Moerasstreepzaad. Bloeitijd: Juli - augustus. IJslands: Undafífill (Samengesteldbloemigenfamilie). – De havikskruiden vormen een zeer lastige groep en specialisten onderscheiden op IJsland ongeveer 200 ondersoorten. De bovenstaande omschrijving omvat enkele van de algemenere IJslandse havikskruiden. Andere soorten kunnen tamelijk verschillend zijn, sommige hebben bijvoorbeeld veel stengelbladeren. Deze ondersoorten zullen hier verder niet worden behandeld, behalve het Alpenhavikskruid en het IJslands havikskruid, die gemakkelijk van de andere soorten kunnen worden onderscheiden.