Kleine biesvaren

Isoëtes echinospora

Geheel ondergedoken waterplant met een dicht bosje rechtopstaande, stijve, lijnvormige, spitse, groene of bruinachtige, bladeren met een bredere lichtgekleurde bladvoet. Sporendoosjes omsloten door de bladvoet; die van de buitenste bladeren bevatten prikkelige bolvormige macrosporen en die van de binnenste bladeren bevatten een groot aantal piepkleine langgerekte microsporen. Bladeren rijzen op uit de korte 5 – 15 mm. brede schijfachtige stengel. Hoogte: 4 – 8 cm. Habitat: Ondiepe en diepe plassen, meertjes; vanaf de oever tot een diepte van 2 - 3 m. Lijkt op: Grote biesvaren (zie onder) en Priemkruid. Oeverkruid vertoont gelijkende bosjes bladeren. De Kleine biesvaren onderscheidt zich met de sporendoosjes binnen de bladvoet en de vier luchtkanalen in de bladeren (zichtbaar in doorsnede). IJslands: Álftalaukur (Biesvarenfamilie). – A. Grote biesvaren, Isoëtes lucustris, lijkt sterk op de Kleine biesvaren en is nauw verwant. Ze heeft langere bladeren met een bredere bladpunt. Voor de determinatie zal het sporenoppervlak onderzocht moeten worden, dat bij de Grote biesvaren webvormig is en bij de Kleine biesvaren prikkelig. IJslands: Vatnalaukur.