Gebogen driehoeksvaren

Gymnocarpum dryopteris

Horizontale wortelstok met dubbel- tot drievoudig-geveerde varenbladeren, die 3-bladig overkomen, omdat de onderste blaadjes bijna even groot zijn als alle andere blaadjes tezamen. Bladsteel zeer tenger, spaarzaam geschubd aan de onderste helft. Tweede-orde-blaadjes geveerd of veerdelig, met stompe lobben. Groepjes sporendoosjes cirkelrond, indusium afwezig. Hoogte: 10 – 30 cm. Habitat: Als ondergroei in bosgebied en dwergstruweel-heideveld, alsook in lavaspleten. Wijdverspreid. Lijkt op: Geen; verschilt van de andere varens met de 3-bladige schijnvorm van de bladschijf. IJslands: Þrílaufungur (Niervarenfamilie).