Kleine keverorchis

Listera cordata

Verscheidene bloemen in een korte losse eindstandige tros, 5 – 8 mm. lang, roodachtig bruin of paarsachtig bruin. Bloembekleedselbladeren stomp gepunt; de lip diep ingesneden tot twee spitse uiteenstaande lobben. Stengel met twee tegenoverstaande, zittende, 1 – 2 cm. lange, hartvormige tot breed eironde bladeren; één bruinachtige bladloze schede aan de stengelvoet. Hoogte: 8 – 15 cm. Habitat: Tussen dwergstruweel in open-heidelandschap, kloofhellingen en holtes. Best wel wijdverspreid. Lijkt op: Geen. Gemakkelijk te onderscheiden van de Grote keverorchis middels de bladvorm en –grootte. Bloeitijd: Juli. IJslands: Hjartatvíblaðka (Orchideeënfamilie). De Kleine keverorchis is een zeer onopvallende plant als ze als ondergroei onder dwergstruiken voorkomt. De kleuren worden gemakkelijk verborgen door de omgeving en de plant wordt daarom gemakkelijk over het hoofd gezien door hen die niet bekend met haar zijn.