Dennenwolfsklauw

Huperzia selago

Verscheidene dichtbebladerde, kruipende of rechtopstaande vingerdikke stengels, die hoofdzakelijk bij de voet vertakken, maar soms ook wat hogerop. Bladeren 6 – 8 mm. lang en 1 – 1,5 mm. breed, gaafrandig, naaldvormig, scherp. Vruchtbare bladeren hebben dezelfde vorm als steriele bladeren, uiteengestrooid in het bovenste deel. Kleine spruiten worden hier en daar in de bladoksels gevormd, met bredere stompe bladeren. Hoogte: 5 – 12 cm. Habitat: Open-heideveld, depressies, tussen keien en rotsblokken in de bergen. Tamelijk algemeen. Lijkt op: Stekende wolfsklauw: de Dennenwolfsklauw onderscheidt zich met sporendoosjes die lukraak over de stengel verspreid zitten, met de spruiten en met het nooit vormen van verlengde uitlopers (zoals bij de Stekende wolfsklauw). IJslands: Skollafingur (Wolfsklauwenfamilie).