Veelbloemige veldbies

Luzula multiflora

Vele bloemen in vier tot acht compacte min of meer ronde clusters aan steeltjes van ongelijke lengte. Zes bloembekleedselbladeren, spits, donkerbruin. Zes meeldraden. Driekantige 1-stijlige stamper met driedelig stempel. Halmen cirkelrond. Het schutblaadje steekt doorgaans door het bloemstelsel heen. Grondbladeren 3 – 6 mm. breed, afgeplat of met een ietsje ingerolde bladrand, doorgaans min of meer roodachtig met lange witte haren bij de bladvoet. Hoogte: 15 – 50 cm. Habitat: Heideveld, grasland, bosgebied en heuvelhellingen. Zeer algemeen. Lijkt op: Sudetenveldbies (zie onder). Bloeitijd: Juni. IJslands: Vallhæra (Russenfamilie). - A. Sudetenveldbies, Luzula sudetica, is nauw verwant aan de Veelbloemige veldbies en wordt niet altijd van die sort onderscheiden. De bloemenclusters zijn donkerder en staan doorgaans dicht opeen; het bovenste deel van de plant is vaak rood, de stengel bij de voet spreidend. Groeit in nattere habitats. IJslands: Dökkhæra.