Gebogen veldbies

Luzula arcuata

Verscheidene bloemen tezamen in twee tot zeven compacte min of meer ronde clusters aan zeer tengere, vaak gebogen, stengels van ongelijke lengte. Zes bloembekleedselbladeren, donkerbruin, vliezig, toegespitst. Zes meeldraden. Eén 1-stijlige stamper met driedelig stempel. Halmen cirkelrond. Schutblaadje doorgaans zeer kort, hoogstens 5 - 10 mm. Grondbladeren gesleufd, 1 - 2 mm. breed, toegespitst, doorgaans verscheidene lange witte haren bij de bladvoet. Hoogte: 5 - 15 cm. Habitat: Kale grond, heide-almen en dagzomende rotsen. Algemeen boven 600 - 700 m. +NAP. Lijkt op: Veelbloemige veldbies: de Gebogen veldbies onderscheidt zich door de tengere steeltjes van de bloemenclusters en de smallere grondbladeren. Bloeitijd: Juni - juli. IJslands: Boghæra (Fjallhæra??) (Russenfamilie) - Het aantal bloemen varieert sterk bij de Gebogen veldbies. Ssp. confusa, Warveldbies, (vaak onderscheiden als een aparte soort) heeft een tamelijk grote eindstandige cluster en één of enkele langgesteelde zijwaartse bloemenclusters. Ssp. arcuata heeft echter een groot aantal kleine langgesteelde gebogen bloemenclusters. Ssp. arcuata is veel algemener dan ssp. confusa. Het onderscheid tussen beide soorten is vaak onduidelijk. IJslands: Fjallhæra (Boghæra??).