Alpenrus

Juncus alpinus

Verscheidene bloemen tezamen in drie tot tien compacte clusters aan rechtopstaande steeltjes van ongelijke lengte. Zes bloembekleedselbladeren, donkerbruin, toegespitst, 2 - 3,5 mm. lang. Zes meeldraden met lichtgele helmknopjes. Stamper met drie stempels. Vrucht bruin, in ieder geval de top glimmend. Bladeren cirkelrond, 1 - 1,5 mm. breed, hol, met gemakkelijk voelbare gekruisde wanden (als de bladeren in de lengte worden doorgebogen). Hoogte: 10 - 35 cm. Habitat: Vochtige kale grond en onbegroeide greppels/slootjes, draslanden. Algemeen. Lijkt op: Zomprus : de Alpenrus onderscheidt zich door kleinere bloemenclusters en rechter-op-staande tengere steeltjes, smallere halmen en bladeren. Bloeitijd: Juni - Juli. IJslands: Mýrasef (Russenfamilie).