Zomprus

Juncus articulatus

Verscheidene bloemen tezamen in 3 - 10 compacte clusters aan licht gebogen steeltjes van ongelijke lengte. Bloembekleedsel zesbladig, de bladeren toegespitst, 3 - 4 mm. lang, soms groen in het midden. Zes meeldraden, stamper met drie stempels. Vrucht donkerbruin, in ieder geval bij de punt. Bladeren cirkelrond, 1 - 2,5 mm. breed, hol met gekruisde wanden, de onderste bladschedes doorgaans min of meer rood. Hoogte: 10 - 40 cm. Habitat: Vochtige kale grond, waterlopen en modder in onbegroeide greppels/slootjes, warme bronnen en hun uitstroomopeningen. Tamelijk algemeen. Lijkt op: Alpenrus: Zomprus onderscheidt zich door de iets gebogener bloemsteeltjes, de dikkere bladeren en stengels en de roder gekleurde voet. Bloeitijd: Juli. IJslands: Laugasef (Russenfamilie).