Gemzenrus

Juncus trifidus

Tengere halmen in dichte bosjes, met een groot aantal bladschedes aan de voet van de voorgaande jaren. Weinig bloemen (1 - 4) in kleine clusters. Zes bloembekleedselbladeren, donkerbruin, glimmend, toegespitst, met van boven een vliezige bladrand. Zes meeldraden met lichtgele helmknopjes. Stamper lichtgroen; een lange stijl met een driedelig stempel. Bladeren zeer tenger (0,2 - 0,5 mm.), gesleufd. Schutblaadjes lang, ver buiten het bloemstelsel uit stekend. Zeer algemeen. Lijkt op: Geen. Bloeitijd: Juni - juli. IJslands: Mˇasef (Russenfamilie).