Draadrus

Juncus filiformis

Halmen cirkelrond, tamelijk tenger, naaldvormig; bloemen lijken dicht geclusterd te verschijnen rond of onder het midden van de stengels, maar feitelijk steekt het schutblaadje vaak vr boven de bloemstengel en de stengeltop uit. Bloembekleedsel zesbladig, spits, lichtbruin of groenig. Zes meeldraden met gelig-groene helmknopjes. Stamper rood met roze; driedelig stempel. Vruchten glimmend, lichtbruin. Lichtbruine schede bij de voet met een korte stekel in plaats van een bladschijf. Hoogte: 20 - 40 cm. Habitat: Dichtbegroeide vochtige bodem, vochtige kreekoevers en hellingen. Tamelijk algemeen in het zuiden. Lijkt op: Noordse rus: de Draadrus onderscheidt zich door de tengere halmen, het lichtere bloemstelsel en het schutblaadje dat even lang of langer dan de halm is. Bloeitijd: Juni - juli. IJslands: rasef (Russenfamilie).