Noordse rus

Juncus arcticus ssp. intermedius

Halmen cirkelrond, naaldvormig, verscheidene bloemclusters in een tamelijk dicht bloemstelsel die zijwaarts aan het bovenste deel van de halm lijken vast te zitten, maar feitelijk is het schutblaadje van het bloemstelsel naaldvormig en staat dat schutblaadje precies in het verlengde van de stengel. Bloembekleedsel zesbladig. Bloembekleedselbladeren spits, donkerbruin. Zes meeldraden met gelig-groene helmknopjes. Stamper rood met een korte stijl en een driedelig roze stempel, die rijpt tot een driekantige donkerbruine vrucht. Halm tamelijk dik, stijf, cirkelrond, hol, 1,5 - 2 mm. breed. Bladeren bij de voet van de stengel vormen bladschedes zonder een enkele bladschijf. Hoogte: 25 - 45 cm. Habitat: Klamme oevers, vochtige zandige rivierbeddingen, overgangsgebied tussen draslanden en droog heideveld. Algemeen. Lijkt op: Draadrus: de Noordse rus onderscheidt zich door steviger halmen, een donker bloemstelsel en een schutblaadje dat veel korter is dan de halm. Bloeitijd:....IJslands: Hrossanál (Russenfamilie).