Home
Als deze webcam online is, dan ligt de verversingsfrequentie tussen 1 beeld per seconde en 1 beeld per 120 seconden.