Stekende wolfsklauw

Lycopodium annotinum

Lange kruipende stengels met spreidende dichtbebladerde zijtakken, waarvan sommige een 1 – 2 cm. lange sporendoosjes-aar dragen. Bladeren bijna gaafrandig, naaldvormig, spits, glimmend, 4 – 7 mm. lang en 1 mm. breed, lichtgroen. Vele sporendoosjesbladeren dicht opeen in eindstandige aar, lichtgroen of geelbruin, breder dan de steriele bladeren, bijna cirkelrond, met wittige ingesneden bladrand. Hoogte: Rechtopstaande takken 5 – 15 cm., de kruipende stengels vaak langer dan 50 cm. Habitat: Kreupelhout, dwergstruweel, open-heideveld en hellingen. Tamelijk zeldzaam. Lijkt op: Dennenwolfsklauw. IJslands: Lyngjafni (Wolfsklauwenfamilie). – A. Grote wolfsklauw, Lycopodium clavatum, is uiterst zeldzaam op IJsland en wordt slechts op één locatie aangetroffen. Deze wolfsklauw lijkt op de Stekende wolfsklauw, maar onderscheidt zich door een klein bosje haar aan de bladpunt en twee sporendoosjes-aren eindstandig aan tengere rechtopstaande takken. IJslands: Burstajafni.